ผลการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2553

ผลการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม  Paint ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ในหัวข้อ “ฉลาดล้ำโลกกับเทคโนโลยี”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายสรศักดิ์ อินชูรันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ เด็กหญิงวรรวิษา ไกรรอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ เด็กชายอภิชิต จันทร์เพ็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผลการแข่งขันแผ่นพับประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม  MS Word ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ในหัวข้อ “ลดภาวะโลกร้อน”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงนภัสสร วงศ์สูงเนิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ เด็กหญิงสุภาพร แก้วปิงเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ เด็กหญิงอุไรรัตน์ บุญเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ เด็กหญิงศิราภรณ์ ร่องมะรุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการแข่งขันสไลด์งานด้วยโปรแกรม  MS PowerPoint ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ในหัวข้อ “ฮีตสิบสองคลองสิบสี่”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงสิริกัญญา หุนสูงเนิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ เด็กหญิงอาริสา หวังกรุงกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ เด็กหญิงจิราภรณ์ ขุมเพชร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการแข่งขันแผ่นประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม  Adobe Photoshop ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ในหัวข้อ “ลดภาวะโลกร้อน”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงวิชุดาภรณ์ กอคุณกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ เด็กหญิงสุชาดา สระทองฮะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ไ้ด้แ่ก่ เด็กชายวรเทพ ไตรรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการแข่งขันแผ่นประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม  Adobe Photoshop ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ในหัวข้อ “พลังงานทดแทน”

รางวัลชนะเลิศ ไ้ด้แก่ เด็กชายชัยธวัช พาสนิท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ เด็กหญิงธารญา ภูมิวาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ เด็กชายศราวุธ มากเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Advertisements

1 ความเห็น (+add yours?)

  1. topmaidaiba
    ก.ย. 15, 2010 @ 12:22:21

    เก่งไม่เบานิว่า นิก สุดยอดเลย คนเก่งยังีง้ก็มี อีกเยอะ แต่เราก็ไม่อีกเยอะเลยนิ

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: