ห้องส่งงาน

งานทุกอย่างที่สั่งไปให้นักเรียนทุกห้องส่งไ้ด้ที่นี่ โดยเขียนชื่อ-สกุล ชั้น และหัวข้องานที่ส่งมาด้วย

หัวข้องาน

  1. ตอบคำถาม ม. 3
  2. ตอบคำถาม ป. 5
  3. ส่ง url
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: